bel voor meer informatie  06-16274392

Astrologie blog

Kabbala en Zwarte Lichten

In zijn verschillende boeken verwijst de Nederlandse grondlegger van de Zwarte-Lichten-astrologie George Bode soms terloops naar de kabbala, zo terloops dat ik aanvankelijk dacht dat het alleen maar een persoonlijke fascinatie betrof die hij er af en toe bij haalde. Het viel me echter op dat Bode dit vaak doet wanneer hij een cruciaal argument naar voren brengt, alsof zijn argumentatie meer kracht krijgt wanneer ze door kabbalistische numerologie wordt ondersteund. Het bevreemdde me dan ook dat Bode nergens de ruimte heeft genomen om een uiteenzetting te geven van de belangrijkste kabbalistische beginselen die een rol spelen in de Zwarte-Lichten-filosofie, al was het maar in één van zijn boeken. In dit artikel reconstrueer ik de mogelijke kabbalistische invloeden die er zijn geweest op de Zwarte-Lichten-filosofie via het werk van grondleggers Jean Carteret, Raymond Abellio en George Bode.

Lees meer

Cheiron, de gewonde genezer

Mythologie, de verzamelplaats van oerverhalen van de mensheid, bevat thema’s die generatie op generatie, eeuw op eeuw en zelfs millennium op millennium worden herontdekt. Volkeren vergeten hun diepere betekenissen om ze via een omweg weer te herontdekken. Waar mythologie ons op verhalende wijze vertelt over de inhoud van deze thema’s, is astrologie de fascinerende, millennia oude kunst om deze mythische thema’s te vertalen naar de zeer concrete en praktische werkelijkheid van één individu.

Lees meer

Wat bepaalt de inhoud van een astrologisch consult?

Het is altijd de cliënt die bepaalt wat de gespreksonderwerpen zijn tijdens het consult. Ik vraag de cliënt vooraf altijd mij via een e-mail de vragen die op dit moment leven toe te sturen. Deze vormen de leidraad voor het consult.

Lees meer

Voorspellen met astrologie

Ik maak gebruik van zogenaamde transits (actuele planeetstanden) en progressies (symbolische planeetbewegingen) en beperk me tot voor de betrokkene psychologisch relevante voorspellingen. Dat wil zeggen, voorspellingen op het terrein van zingeving, verwerking, uitdagingen, leerperiodes, carrièrewendingen, etc.

Lees meer

Gaat astrologie over (nood)lot, is ze niet eigenlijk heel fatalistisch?

Ja en nee. Het woord ‘lot’ wordt zelden nog gebruikt, maar als het woord ‘astrologie’ valt, moeten veel mensen daar onwillekeurig toch aan denken. De meeste mensen geloven tegenwoordig, binnen zekere grenzen, in controle en in de maakbaarheid van het leven. Hetzij met rationele middelen (wetenschap of techniek en maatschappelijke structuur), hetzij met intuïtieve middelen (intenties en geloof of vertrouwen). Een vastgelegde lotsbestemming past daar, hoe dan ook niet bij. Astrologie is echter met geen van beide visies in strijd, omdat ze helemaal niet uitgaat van een vastgelegde lotsbestemming en geen uitspraken doet over de beste manier om je leven in te richten (rationeel of intuïtief).

Lees meer

De kunst van het duiden of interpreteren van een horoscoop

Een ‘horoscoop’ is vele malen ingewikkelder en veelomvattender dan welke tekstkolom ook in een tijdschrift. Een horoscoop kan zelfs nooit helemaal uitgeschreven worden. Bovendien is elke horoscoop uniek. Alleen wanneer je een horoscoop maakt voor meerdere gebeurtenissen (bijvoorbeeld geboortes) die op dezelfde plek en binnen vier minuten van elkaar plaatsvinden, dan heb je vrijwel dezelfde horoscopen. Mensen die binnen het tijdvak van een maand zijn geboren hebben dus, wat betreft de astrologie, niet dezelfde basiskaraktertrekken. Wat ze delen is de positie van de zon in één van die twaalf hemelsegmenten die we tekens noemen. Over de betekenis van de zon op zo’n plek zal ik elders op deze site iets schrijven.

Lees meer

Mijn visie op astrologie

Astrologie is een reis

Astrologie voorspelt niet, ze wijst je de weg. Die weg is je spirituele reis door het leven. Daar hoort een vertrekpunt, een reisroute en een reisdoel bij. Deze zijn allemaal terug te vinden in je horoscoop. Net als de dwaalwegen, de gidsen, de helpers en de doodlopende sporen op je levensweg.

Lees meer

Wat is een horoscoop?

Astrologische rubrieken in kranten en tijdschriften bestaan sinds de jaren ’30 en ontstonden in Groot-Brittannië. Ze waren oorspronkelijk bedoeld om astrologie onder de aandacht van een groter publiek te brengen en die opzet is ruimschoots geslaagd. Misschien wel iets te goed. In de westerse wereld (overigens ook ver daarbuiten) kent vrijwel iedereen de termen ‘astrologie’ en ‘horoscoop’, en vrijwel iedereen weet ook zijn of haar ‘teken’. Ook de zeer vele mensen die niets van astrologie moeten hebben, kennen deze termen en weten ook hun ‘teken’ te noemen. Soms zelfs in combinatie met enkele aan dat teken toegeschreven trefwoorden, die, zo wordt er haastig aan toegevoegd, verder natuurlijk niets te maken hebben met het karakter van de betreffende persoon.

Lees meer