bel voor meer informatie  06-16274392

Werk en talenten

“Ik heb veel meer in huis dan ik nu in mijn beroep (als zelfstandige) biedt, maar hoe breng ik dat naar buiten?”


“Ik ben van plan om van baan te veranderen maar ik weet niet zo goed welke richting ik in moet slaan… Ik hoop dus, Vincent, dat een astrologisch consult mij meer inzicht kan bieden in de richting die ik qua werk in zou kunnen slaan. Moet ik inderdaad meer het … spoor gaan volgen of zou alleen een verandering van werkomgeving voldoende kunnen zijn om weer plezier te krijgen in werken?”

“Het gaat mij met name om arbeidsgerelateerde zaken. Ik zal nu niet in detail treden maar de vragen die mij met name bezighouden zijn onder andere:

-         Zit ik op het goede spoor met mijn huidige baan?

-         Wat zijn nu echt mijn talenten en vaardigheden ?

Bovendien ben ik vier jaar geleden een studie begonnen in een heel ander vakgebied omdat ik het gevoel had dat ik dat moest doen. De grote vraag voor mij is alleen, waarom?”

“Sinds … werk ik bij een bedrijf wat zich bezig houdt met ... Ik heb inmiddels een vast contract en daar ben ik natuurlijk blij mee. Echter, ik heb het gevoel dat dit een tussenstation is naar iets anders. Vandaar mijn vraag zit ik op het goede spoor en wat zijn nu echt zaken die qua werk bij mij passen?”

“Hoe kan ik me zo optimaal mogelijk verder ontwikkelen op werkgebied?”

“Sinds 1 ½ jaar ben ik op zoek naar een baan… Ik heb de laatste jaren heel veel geprobeerd aan nieuwe wegen. Wat moet en kan het worden? Waar zal ik wel succes hebben? Alles staat in de startpositie om een nieuwe stap te maken... iedere keer word ik terug geworpen. En zal ik mijn huis moeten verkopen?”

“De vraag wat voor werk nu en in de toekomst het beste bij me past, blijft staan. Daarnaast merk ik dat ik erg hang aan meningen van anderen over mij en dat ik daar graag aan wil voldoen. Tevens merk ik dat ik daar ook voor een groot deel mijn zelfvertrouwen aan ontleen. Ik zou meer naar mezelf willen luisteren, wat wil ik en wat drijft mij werkelijk? En ook: waarom is de mening van een ander voor mij zo belangrijk?”

“Mijn specifieke vraag is: wat zijn de komende jaren mijn aandachtspunten voor het ontwikkelen van mijn werk? Wat is de essentie van mijn talent? Ik voel dat ik een sprong moet wagen, niet mijn wil maar Uw wil geschiede: overgave, het oude loslaten, en de uitdaging aangaan om volledig in mijn kracht te gaan staan, wat is daar voor nodig en wanneer is het de tijd om echt deze stappen te nemen?”

“Ik ben wel benieuwd of het zin heeft energie te steken in zo'n bedrijfje om

samen met iemand anders (collega in dit geval) iets op te zetten, of dat het meer de bedoeling is dat ik dat alleen doe. Of ik wel zoiets moet doen of dat wat ik nu al doe, blijven doen: eigen praktijkje en werk in loondienst erbij. Of ik ooit ga doen waar ik toch een opleiding in heb gedaan...”

“Waar het me nu met name om gaat is het volgende. Ik ben bezig met het vormgeven aan mijn eigen praktijk. Enerzijds vind ik dat heel leuk. Anderzijds mis ik het contact met mensen en met de maatschappij. Ik werk veel thuis en mis het menselijk contact en de structuur (ik vind het heel lastig om structuur aan te brengen in mijn dagen als ik thuis ben) van een baan. Het ergens bij horen. Zekerheid omtrent geld speelt uiteraard ook een grote rol. Het spaargeld is aardig verdampt en dat vind ik (op z'n zachts gezegd) een onaangenaam idee. Mijn vraag is nu waar ik me het beste op kan focussen, een baan en/of mij verder toeleggen op het uitbouwen van mijn praktijk. Is het een te overwinnen angst of moet ik mezelf geweld aan gaan doen? Zou je dan tevens naar de stand [planeetstanden] nu willen kijken. Is de tijd ergens specifiek gunstig voor nu of juist niet?”

“De reden voor dit consult is dat ik graag wat meer duidelijkheid wil krijgen over wat ik nu eigenlijk echt wil. Ik wil meer met mijn hobby … doen, heb 1000 ideeën, maar ben er erg onzeker over of ik dit wel kan en of dit wel is waar ik verder mee wil en ook of ik er de voldoening in zal vinden die ik zoek. Het lijkt vaak of er van binnen iets stagneert!Toch lijkt het erg belangrijk voor mij te zijn omdat ik er veel mee bezig ben in mijn hoofd

“Verder is het voor mij erg belangrijk dat ik de persoon wil zijn die ik werkelijk ben, ontdaan van de opgebouwde lagen vernis! Misschien is het dan ook wat eenvoudiger om de richting te zien die ik werkelijk wil of moet gaan.

“Ik vind het best moeilijk om een en ander zo uit te leggen en op papier onder woorden te brengen. Ik hoop dat je er toch wat aan hebt en mocht je nog meer informatie vooraf nodig hebben dan hoor ik het graag.”

“Ik zou graag willen weten of de richting waarin ik denk ander werk te vinden aansluit bij mijn talenten en een idee hebben van het soort opleiding wat ik dan het beste kan volgen … Ik ben al enige tijd met spiritualiteit bezig en heb hier dus affiniteit mee. Ik weet dat geld niet het belangrijkste is op deze wereld, maar vind het heel eng om bepaalde zekerheden op te geven, zoals bijvoorbeeld het wegvallen van mijn salaris als ik mijn baan opzeg. Misschien kun je in mijn horoscoop ook naar dit aspect kijken.

“Tenslotte is het natuurlijk prettig om te weten wat de meest geschikte tijd is om actie te ondernemen. Ik zelf denk er aan mijn baan op te zeggen per ...”

“Hoe kan ik beter omgaan met de onrust in mijn omgeving, m.n. op mijn werk? Er komt maar geen eind aan. Moet ik er wel mee om kunnen gaan? Ik zou weg kunnen gaan, wat ik niet durf, financieel gezien, en ander werk kunnen zoeken of met vervroegd pensioen, wat mij een heleboel pensioen kost en bovendien ben ik daar nog niet aan toe. Er zijn momenten, dat ik me tevreden voel, maar die worden steeds minder.”