bel voor meer informatie  06-16274392

Wat bepaalt de inhoud van een astrologisch consult?

Vincent Botella, 2012©

Er zijn mensen die ooit wel eens bij een astroloog zijn geweest en op grond daarvan zeggen: “ik weet al wat er mijn horoscoop staat en dat verandert toch niet”. Dat is een begrijpelijk misverstand, maar klopt niet om drie redenen. Ten eerste, een horoscoop is niet zoals een boek dat je ooit hebt gelezen of een film die je ooit hebt gezien. Een horoscoop is meer een instrument dan een drager van informatie. Je kunt een horoscoop vragen stellen (via de astroloog of door zelf astrologie te beoefenen). Daarom leveren andere vragen andere informatie op.

Ten tweede, de inbreng van de astroloog is heel wezenlijk verbonden met de inhoud en de kwaliteit van het consult. Deze bewering brengt natuurlijk direct het bestaansrecht van de astrologie in gevaar. Het lijkt er dan namelijk op dat het meer het mooie verhaal van de astroloog, dan de astrologische techniek, is die het consult de moeite waard maakt. Het gaat er hierbij om dat een astroloog, zoals een musicus, zijn instrument op een bepaalde manier bespeelt en de ‘muziek’ die op het moment van het consult klinkt, voortbrengt. Dat is een uniek gebeuren en daarom is het zo belangrijk om een opname te maken van het consult. Ik weet zelf vaak ook niet meer wat ik gezegd heb tijdens het consult, omdat slechts een klein deel ervan puur verstandelijk en reproduceerbaar is. De belangrijkste informatie komt voort uit mijn verbinding met mijn instrument, de horoscoop, en mijn publiek, de cliënt.

Als je nu met dezelfde vragen zit als bijvoorbeeld tien jaar geleden, toen je een astroloog bezocht, dan is er nu misschien niet zoveel reden om een astroloog te bezoeken. Als je nog een opname of afschrift van dat consult hebt, dan loont het de moeite om dat nog eens te raadplegen. Echter, afspreken met een andere astroloog kan heel veel opleveren. Een horoscoop is nu eenmaal geen mechanisch instrument, maar meer een soort basispartituur waar elke astroloog ook veel van zichzelf legt. En dit is het wat een consult soms magisch kan maken.

Ten derde, een heel belangrijk element in de voorbereiding van het consult is dat ik het energiepatroon van je geboortehoroscoop leg naast het energiepatroon van deze periode (rond het moment dat je afspreekt voor een consult). Vaak wordt daar al uit duidelijk waar je huidige vragen vandaan komen. De collectieve stroom van energie, voor de astroloog weerspiegeld in de huidige planeetstanden en voor de leek deels zichtbaar in de ‘toestand in de wereld’, heeft op elk individu een wezenlijk ander effect. Dat effect heeft vaak niets met gebeurtenissen in de wereld of in onze maatschappij te maken. Je kunt alleen spreken van een symbolisch of energetisch verband dat vertaald wordt naar jouw persoonlijke psycho-energetische patroon. De uitwerking daarvan is strikt persoonlijk en aan het moment gebonden. Dit is dus een heel belangrijke reden die maakt dat astrologische consulten telkens anders kunnen zijn, ook bij dezelfde astroloog.

Astrologie heeft een technische kant die te leren is, via boeken, cursussen en opleidingen. Astrologie is echter niet alleen een ambacht, maar vooral ook een kunst en daarin kun je je ontwikkelen als astroloog. Net als bij schrijvers, musici en beeldend kunstenaars wordt het pas echt interessant als iemand meer dan alleen techniek te bieden heeft. Als iemand een lastig te definiëren plus heeft die je aan kunt duiden met woorden als een unieke stijl, kracht, kwaliteit of X-factor. Dat verschilt enorm van astroloog tot astroloog, ook al gebruiken ze dezelfde symbolen en technieken.