bel voor meer informatie  06-16274392

Voorspellen met astrologie

Vincent Botella, 2012©

Ik maak gebruik van zogenaamde transits (actuele planeetstanden) en progressies (symbolische planeetbewegingen) en beperk me tot voor de betrokkene psychologisch relevante voorspellingen. Dat wil zeggen, voorspellingen op het terrein van zingeving, verwerking, uitdagingen, leerperiodes, carrièrewendingen, etc. Ik spreek dan in termen van tendensen en periodes en niet in termen van “dan en dan gebeurt dat en dat”. Wel in termen van “rond die periode (een maand tot meerdere jaren) zullen er dingen zijn die deze vragen en gevoelens in je losmaken… linksom of rechtsom zul je met deze thema’s geconfronteerd worden”. Dat is een voorspelling, maar niet over wat er feitelijk gebeurt, slechts over wat er innerlijk in je gebeurt, over de te verwachten beleving van wat je overkomt. Meestal formuleer ik deze in termen van gevoelens, thematiek en type mensen of gebeurtenissen waar je hoogstwaarschijnlijk mee te maken krijgt.

Keer op keer is deze informatie voor mijn cliënten heel waardevol gebleken. Het is niet het soort informatie waarmee je veel geld op de beurs of met weddenschappen kunt winnen. Ze is van een heel andere orde. Ze biedt troost, begrip en innerlijke zekerheid in moeilijke tijden – of de moeilijkheden nu voortkomen uit een eigen beslissing of uit iets wat je is overkomen. Het is lastig uitleggen, maar het is een soort kennis die innerlijke rust en veerkracht geeft en kan leiden tot wijze en verstandige beslissingen.

Astrologie gaat uiteindelijk over de beleving van de stroom van levensenergie en het complexe ritme dat deze heeft in wisselwerking met het unieke energiepatroon van jou als individu.