bel voor meer informatie  06-16274392

Relaties

“Wat voor type partner past bij mij? En waarom heb/maak ik tot nu toe de keuzes voor een bepaald type partner gemaakt?”

“De enige vraag die mij bezighoud is: Wat moet ik doen om … terug te krijgen?”

“Ik ben bij een psychologe onder behandeling, maar ik zoek meer. Welk pad is het mijne en hoe wordt ik een vrouw die niet zich niet zo afhankelijk opstelt en voor zich zelf kan gaan. Is de weg die ik nu insla zonder mijn geliefden de goede en hoe nu verder. Er is veel chaos in mijn hoofd en heb veel verdriet en pijn van de scheiding... Maar hoe nu verder, vanuit mezelf kan ik niet goed opstaan en verder wandelen? Een leidraad om goed verder te gaan en niet zoals ik de achter liggende periode 21 jaar of zal ik zeggen 45 jaar heb geworsteld. Welke hulp troepen kan ik hier voor inschakelen?”

“Mijn huidige situatie is dat ik een rationeel type ben die wel openstaat voor het ongeziene maar op een veilige afstand. Mijn man staat daar wel erg open voor, wat hem tot hogere dimensies brengt, tot voor kort gebruikte hij medicijnen. Op dit moment is hij daar heel erg mee bezig waardoor ik en zijn omgeving erg bezorgd en ongerust zijn, moeilijk om in contact te komen. Dit geeft uiteraard veel spanningen in huis, tot voor kort kon ik dit alles aan maar tijdens een … oefening bij … kreeg ik van ‘dit wil ik allemaal niet meer, moet … loslaten’. Hier schrok erg van mezelf, want ik hou nog steeds heel van hem.

“Dit alles heeft een enorm effect op mij, loop tegen mijn eigen grenzen aan, moet nu voor mezelf kiezen, maar hoe doe ik dat, wil altijd voor een ander zorgen. Ook in relaties zowel met … of anderen blijf ik op veilige afstand, overgave is heel moeilijk voor mij, bang om de controle over mezelf te verliezen, ga er ook vanuit dat ik toch op den duur in de steek gelaten, ben niet de moeite waard.

“Tijdens een sessie bij … adviseerde deze om een afspraak te maken [voor een astrologisch consult], niet voor alle antwoorden en oplossingen, maar meer als een mogelijke leidraad.”

“Mijn persoonlijke contacten worden steeds dieper, maar de ultieme levenspartner ben ik nog niet tegengekomen. Zin om echt te gaan zoeken, heb ik niet, maar ik wil graag weten wat mij tegenhoudt een lieve man te ontmoeten, waarmee ik, op welke manier dan ook, mijn leven kan delen. Ik heb wel het vertrouwen, dat het eens weer gebeurt. Dit veroorzaakt soms ook onrust in mij, soms accepteer ik.”