bel voor meer informatie  06-16274392

Mijn visie op astrologie

Vincent Botella, 2012©


Astrologie voorspelt niet, ze wijst je de weg. Die weg is je spirituele reis door het leven. Daar hoort een vertrekpunt, een reisroute en een reisdoel bij. Deze zijn allemaal terug te vinden in je horoscoop. Net als de dwaalwegen, de gidsen, de helpers en de doodlopende sporen op je levensweg.

Je emotionele honger en je emotionele verzadiging zijn onlosmakelijk verbonden met je spirituele reis. Soms laten ze je afdwalen van jouw spirituele reisdoel, soms leiden ze je terug naar jouw unieke pad. Je kunt je emoties niet ontlopen als je verder wilt, maar nooit verloopt je spirituele reis ten koste van je emotionele behoeften. Het doel van deze reis is inzicht en acceptatie, nooit pijn en onrecht, ook al zijn ze onvermijdelijk.


Astrologie is een beeld

Astrologie gaat over je potentieel. De dingen die alleen door jouw inspanning werkelijkheid kunnen worden. Die inspanning, en de verantwoordelijkheid daarvoor, liggen bij jou. Je hoeft het echter niet allemaal alleen te doen. Ik kan je helpen zicht te krijgen op je ware potentieel, zodat jij je beter kunt richten op de wezenlijke dingen in je bestaan.


Astrologie is een cirkel

Astrologie oordeelt niet. Ze kent geen hoger en geen lager, geen vooruitgang en geen achteruitgang, geen beter en geen slechter. Alles heeft zijn plek. De werkelijkheid is een cirkel, waar elke plek even belangrijk is en waar het uiteindelijk allemaal om hetzelfde draait: het centrum.

Als je dit midden vindt, dan begrijp je dat onverzoenlijke tegenstellingen tot dezelfde cirkel behoren, zij het tegenover elkaar geplaatst.

We leggen allemaal binnen dezelfde cyclus van energie onze levensreis af. Elke plek binnen die cyclus is even bijzonder en betekenisvol, maar niet elke reis is hetzelfde. We beginnen immers allemaal anders. Vrijwel iedereen heeft een unieke horoscoop, je startpunt. Daar zal wat voor de één een aangeboren talent is, voor de ander een moeizaam te verwerven kwaliteit zijn, en andersom natuurlijk. Het één is niet ‘spiritueler’ of ‘verder’ dan het andere. De werkelijkheid zit, wat dat betreft, mysterieuzer en ondoorgrondelijker in elkaar dan wie dan ook kan bevroeden. Ik kan in deze alleen je gids zijn.


Astrologie is een kunst

Astrologie is een kunst die op grond van combinaties van ervaringen (op psychologisch en maatschappelijk gebied) en waarnemingen van de, deels, schijnbare bewegingen van een aantal hemellichamen tot een zeer verfijnd systeem van energieën, kwaliteiten en combinaties daarvan is gekomen. De bestudering van de samenhang van ervaring en astronomische waarnemingen vindt al gedurende enkele millennia plaats. Daarbij laat de astrologie zich regelmatig beïnvloeden door oude en nieuwe spirituele en psychologische theorieën die elders hun werking hebben aangetoond.

Astrologie 'voorspelt' niet in de strikte zin van het woord, maar kan inzicht geven in tendensen, patronen, valkuilen, e.d. die het eventuele voorspellen makkelijker, maar niet feilloos, maken. Vooral kan (geboorte)astrologie inzicht geven in 'wat er speelt' bij iemand. Bijvoorbeeld hoe iemand uit balans raakt en hoe die balans weer hersteld kan worden. Dat is mogelijk omdat astrologie aan de hand van het energiepatroon, dat via planeet-, teken- en huizenstanden, bij de geboorte zichtbaar is een beschrijving kan geven van de aanleg, voorkeuren en karakterstructuren die in potentie aanwezig zijn bij de geborene. Het blijft echter een potentie die in haar daadwerkelijke uitwerking sterk gestuurd kan worden door de keuzes, kansen, maatschappelijke omstandigheden, etc. van de geborene.

Wel kunnen met behulp van astrologie vrij sterke uitspraken gedaan worden over hoe geborene kansen, tegenslag, etc. ervaart, omdat astrologie vooral een patroon van subjectiviteit aangeeft. Een patroon van beleving en daar eventueel uit voortvloeiende handelingen. Omdat astrologie vooral een patroon van beleving aangeeft, kan ze niet voorspellen of beschrijven of iemand een man of een vrouw is, rijk of arm geboren, dom of intelligent is, een ongeluk zal overkomen, etc.