bel voor meer informatie  06-16274392

Gaat astrologie over (nood)lot, is ze niet eigenlijk heel fatalistisch?

Vincent Botella, 2012©


Ja en nee. Het woord ‘lot’ wordt zelden nog gebruikt, maar als het woord ‘astrologie’ valt, moeten veel mensen daar onwillekeurig toch aan denken. De meeste mensen geloven tegenwoordig, binnen zekere grenzen, in controle en in de maakbaarheid van het leven. Hetzij met rationele middelen (wetenschap of techniek en maatschappelijke structuur), hetzij met intuïtieve middelen (intenties en geloof of vertrouwen). Een vastgelegde lotsbestemming past daar hoe dan ook niet bij. Astrologie is echter met geen van beide visies in strijd, omdat ze helemaal niet uitgaat van een vastgelegde lotsbestemming en geen uitspraken doet over de beste manier om je leven in te richten (rationeel of intuïtief).


Wat ‘vaststaat’ in een horoscoop is te vergelijken met wat er ‘vaststaat’ in je DNA. Is het noodlot, of fatalistisch, om te beseffen dat je bent geboren als man of vrouw, met een bepaalde huidskleur, met een bepaald postuur? Het is bijna absurd om deze vragen te stellen, omdat ze gaan over wat je ‘gegeven’ is en het hoort bij volwassen worden om de dingen die je gegeven zijn te integreren binnen wat jij ‘ik’ en ‘mijn leven’ noemt. Er zijn maar heel weinig mensen die hun geslacht of hun huidskeur willen veranderen en daar ook werk van maken. De meerderheid ervaart het niet als een drukkend lot of een fataal feit dat ze een bepaald geslacht en een bepaalde huidskleur hebben. Het hoort bij hen, meestal zonder erbij stil te staan, al kun je in situaties terechtkomen waarbij je je plotseling heel bewust wordt van je geslacht of huidskleur en de vooroordelen die anderen daarover hebben.


Wat mensen de maakbaarheid of creëerbaarheid van hun leven noemen, bevindt zich meestal binnen vrij beperkte grenzen. Wat zich daarbuiten bevindt, is voor de betrokkenen helemaal niet aan de orde als iets waar je iets aan zou willen veranderen. Vaak beleeft men het als ‘niet reëel’ om daar iets aan te willen veranderen. In onze maatschappij is het bijvoorbeeld een reële wens om je inkomenspositie te willen verbeteren, maar niet om vleugels op je rug te laten groeien. Het is in onze cultuur ook een reële wens om een liefdevolle en duurzame relatie te willen, maar niet om in de tijd te reizen. Vliegen met je eigen vleugels en reizen door de tijd beschouwen we als fantasie en niet als te realiseren doelstellingen.


Astrologie gaat over dit soort reële doelstellingen en daarnaast over reële grenzen en reële mogelijkheden. Ze gaat zeer zeker niet over onrechtvaardige beperkingen en ‘van bovenaf’ bepaalde onmogelijkheden. Helaas kleeft aan de astrologie een hoog ‘waarzeggersgehalte’, alsof ze antwoord zou kunnen geven op vragen als “zal ik de ware liefde ooit vinden?” en “zal ik ooit rijk worden?”. De implicatie van deze vragen is dat het lot ook deze kwesties vastlegt: voor de één is het wel en voor de ander is het niet weggelegd om liefde of rijkdom te vinden. Dat is niet zo, al is het een hardnekkig en oud volksgeloof. Wat je wél uit een horoscoop kunt halen, is dat iemand moeite heeft met overgave of intimiteit en dat kan het vinden van een geliefde in de weg staan. Ook kun je uit een horoscoop halen dat iemand moeite heeft om de (maatschappelijke) realiteit onder ogen te zien of moeite heeft met aanpassing aan de normen van anderen. Dat kan ‘rijk’ worden mogelijk in de weg staan. Het is over deze onderliggende, ‘aangeboren’ zaken (bijvoorbeeld moeite met overgave of moeite met aanpassing) dat ik als astroloog met je in gesprek ga, nadat ik in mijn voorbereiding jouw vragen naast je horoscooppatroon heb gelegd. De horoscoop onthult namelijk juist dit soort kwesties, die je kunt omschrijven met woorden als: neigingen, houdingen, overtuigingen, rolpatronen, waarnemingspatronen, enz. In mijn eigen woorden omschrijf ik het als dat de horoscoop een individueel energiepatroon onthult en geen verzameling feiten over je karakter of over je toekomst.


Een vaardig astroloog kan bijzonder veel waardevolle informatie halen uit dit energiepatroon, dat je een soort gedetailleerde weergave van je astrale lichaam zou kunnen noemen. Het is informatie die je kan helpen jezelf in een groter verband te zien, jezelf te accepteren zoals je bent, keuzes te maken die goed bij je passen, dingen die je bijna niet durfde te denken eens uit te proberen en om de loop van je leven te zien binnen een zinvol en uniek verband. Wat in het consult naar voren komt is vaak diepzinnig en frappant en laat zien hoe de eeuwigheid en jouw unieke bestaan zich verenigen.