bel voor meer informatie  06-16274392

De kunst van het duiden of interpreteren in de astrologie

Vincent Botella, 2012©Staat de betekenis van een horoscoop vast? Zeggen alle astrologen hetzelfde of is het een kwestie van interpretatie en zeggen ze allemaal iets anders?


Om antwoord te geven op deze vragen maak ik vaak de vergelijking met de interpretatie van (grote) kunstwerken. Zie de horoscoop als het kunstwerk en de astroloog als de gids in het museum die je er iets over vertelt. Wanneer je aan een beroemd kunstwerk denkt, bijvoorbeeld De Nachtwacht of de Mona Lisa, dan zijn er talloze interpretaties en duidingen van deze schilderijen mogelijk. De schilderijen blijven echter hetzelfde, ook al worden ze telkens met andere ogen bekeken. Zo is het ook met een horoscoop en zijn symbolen. De basissymbolen van de horoscoop, zoals de tekens en de planeten, zijn heel oud – meer dan 2000 en sommige meer dan 4000 jaar oud. Andere elementen in de horoscoop in de horoscoop, zoals de huizenverdeling of de Zwarte Lichten, zijn minder oud of uitgesproken jong. Toch hebben ook zij hun basis in de oorspronkelijke, oude symboliek.


De interpretatie van deze oude symbolen en hun, van moment tot moment, veranderende rangschikking, verandert van eeuw tot eeuw en van cultuur tot cultuur. Toch blijven al deze interpretaties draaien rond de kernsymboliek die al in de oudheid bekend was onder een grote groep Afrikaanse, Aziatische en Europese culturen. De kernbetekenissen van de astrologische symbolen blijken een enorm inspirerende en zichzelf telkens vernieuwende kracht te hebben. De symbolen waar ik mee werk, inspireerden ooit Babyloniërs en Egyptenaren, Grieken en Romeinen, christenen, joden en moslims, boeddhisten en Hindoes, maar ook wetenschappers, kunstenaars, heksen, filosofen en magiërs. Het is een zeer rijke symbooltaal met een even rijke en onveranderlijke, als ongrijpbare kern, die zich op vele manieren laat uitleggen en toepassen: medisch, psychologisch, spiritueel, economisch, politiek, en nog veel meer.


Hoewel ze voor velerlei uitleg vatbaar zijn, zijn de astrologische symbolen niet willekeurig van betekenis. Net zomin als De Nachtwacht en de Mona Lisa dat zijn. Integendeel, ze zijn zo rijk aan betekenissen dat ze een bijna oneindige reeks interpretaties kunnen voortbrengen die in de kern verbonden blijven. Het is daarom dat met name de interpretatie bij een horoscoopduiding van belang is. Daardoor pas komt de horoscoop tot leven. Interpreteren is geen wetenschap, maar een kunst die om wijsheid en gevoeligheid vraagt, naast ervaring en kennis van het ambacht. Sommige mensen zijn in vijf minuten klaar wanneer ze je over de Mona Lisa vertellen, anderen kunnen er uren over vertellen en weer anderen kunnen boek na boek vullen met een diepgang en een betrokkenheid die je leven kan veranderen. Zo is het ook met de horoscoopduiding in de astrologie. Je beschikbare tijd en het talent van de astroloog zijn de enige beperkingen in de duiding.