bel voor meer informatie  06-16274392

De horoscoop - een energiepatroon

Vincent Botella, 2004©Ik ga uit van de gedachte dat de horoscoop een energiepatroon weergeeft. Je geboortehoroscoop geeft een heel precies en gestructureerd beeld van jouw energetische grondpatroon. Dit moet je niet verwarren met je karakter of met een blauwdruk van je leven. Deze zijn weliswaar nauw verbonden met je horoscoop (je energetische grondpatroon), maar vallen er niet mee samen.


Het probleem bij de interpretatie van een horoscoop is dat wij niet leven in een tijdloze wereld van energie en bewustzijn, maar in een wereld van tijd en materie met wisselende aandachtspunten. In een spirituele benadering van het bestaan ga je er vanuit dat materie, ruimte en tijd voortkomen uit energie en bewustzijn. Die energie is geen vormloze soep, maar juist heel precies gestructureerd en voorzien van heel eigen kwaliteiten. Je kunt het enigszins vergelijken met een kunstwerk, zoals een schilderij of een muziekstuk. Ook deze hebben een heel eigen ordening van kwaliteiten, zoals kleuren, vormen, klanken en tonen. Uit deze energetische structuren en kwaliteiten kunnen specifieke gebeurtenissen voortkomen die wij kunnen waarnemen, wanneer ze een materieel bestaan in tijd en ruimte krijgen. Dat proces noem je manifestatie of, traditioneler, incarnatie, van het Latijnse woord voor ‘vleeswording’. We kennen nog steeds de uitdrukking ‘de vleesgeworden … (arrogantie, bescheidenheid, etc.)’. We zeggen dan eigenlijk dat iemand de energie van arrogantie, bescheidenheid of een andere hoedanigheid incarneert, hij of zij geeft er gestalte aan.


De relatie tussen energie en materie is echter geen één-op-één relatie. Een bepaalde energetische structuur kan op vele manieren in materie uitkristalliseren. Soms is te voorspellen hoe dat ongeveer zal gebeuren, vaak ook niet. Astrologie geeft nauwkeurige informatie op het niveau van energie, maar is vrij cryptisch als het gaat over specifieke materialisatie van energiepatronen. Het vereist veel ervaring, nauwkeurigheid en combinatorische kwaliteiten van de astroloog om deze stap te maken. En dan nóg kun je ernaast zitten. Eenvoudig omdat astrologie nooit is bedoeld ter voorspelling (en dus mogelijke controle) van gebeurtenissen. Ze plaatst eenvoudig gebeurtenissen of individuen binnen een universeel en zeer fijnmazig patroon van energieën (aangeduid met de namen van dierenriemtekens en planeten) en leest die energieën. Hoe die energieën uiteindelijk vorm krijgen (de duiding), blijft speculeren.


De horoscoop geeft alleen de structuur en de kwaliteit weer van de energie die hoort bij een bepaald moment en een bepaalde plek. Bijvoorbeeld je geboortetijd en –plaats. De astrologie gaat er immers van uit dat tijd en ruimte een stromend, en altijd veranderend patroon, van betekenissen vormen die permanent geboren worden uit een tijdloze dimensie. De horoscoop van iets of iemand legt het energetische patroon van een bepaalde plek en een bepaald moment bloot. Dat is op zich al een fantastische prestatie die vaak op de achtergrond raakt door een overmatig bezig zijn met ‘voorspellingen’, die weliswaar beperkt mogelijk, maar niet essentieel zijn voor de astrologie.


Iemands energetische grondpatroon, zoals te zien in de horoscoop, kun je naast het energiepatroon van dit, of elk willekeurig andere, moment leggen. Op deze manier kun je ‘voorspellingen’ doen in de zin ingeschatte tendensen en reacties, gezien de interactie van deze energiepatronen. Naarmate je beter de omstandigheden en het gedachteleven van iemand kent, zul je deze uitspraken concreter kunnen toespitsen.


Dit raakt ook aan het verschil tussen astrologie en aura reading of andere vormen waarbij je energie gelezen wordt door iemand die daarin bedreven is. Uit de ervaring van mijzelf en mijn cliënten merk ik dat een aura reading vaak specifiekere informatie geeft dan een astrologisch consult. Een goede reading bevat vaak bijzondere details. Vaak ontbreekt het echter aan overzicht en context in een reading. Daarin is astrologie juist heel sterk. In de handen van een goede astroloog kan een horoscoop een zeer compleet en neutraal overzicht geven van de energieën, en hun interacties, die bij jou een rol spelen, eventueel toegespitst op een bepaalde situatie in je leven. Readers bevinden zich vaak in de situatie dat ze details doorkrijgen die ze zelf niet kunnen plaatsen en waarvan ze ook niet kunnen inschatten of ze letterlijk of symbolisch opgevat moeten worden. Als het een diepere laag van de psyche of de (nabije) toekomst betreft, dan kan de cliënt ze daarbij ook niet helpen. Dit duiden en plaatsen binnen een context lukt, zoals gezegd, met astrologie veel beter. Je gaat het grotere plaatje zien, waardoor je jezelf en wat je overkomt veel beter gaat begrijpen.

Zie ook: Stephen Arroyo, De Horoscoop, een Energiepatroon, 1984, Schors